Innkalling til Årsmøte i avd730

30 mars 2023 kl 18:00

Folkets hus Stavanger

Løkkeveien 22

Foreløpig Dagsorden:

  • Åpning
  • Beretning
  • Regnskap
  • Innkomne forslag
  • Bevilgninger
  • Budsjetter
  • Valg

 

Innleveringsfrist for forslag til Årsmøte er 13.mars 2023

Forslag sendes terje@ff730.no

Ny portal om akkordlønn.  Alt du trenger for å lykkes med akkordlønn samlet på ett sted.   Akkordlønn

 

 Kurskatalog

Har du byttet kontaktinfo?

Har du flyttet? Fått ny mobil? Byttet bank?

Logg inn på min side og oppdater din info.

Viktig ved konflikt at du har riktig kontonummer registrert på min side

Når du har logget inn, velg min side øverst og rediger din info.

Fellesforbundet avd.730-Stavanger organiserer medlemmer innen alle byggfag og byggeindustrien, både til lands og offshore, glassfaget, gartneri, jordbruk og havbruk. Organisasjonsområdet er kommunene: Stavanger, Sola, Randaberg, Strand, Kvitsøy og Hjelmeland. Foreningen kan gi deg juridisk bistand i tvistesaker knyttet til ditt medlemskap.      Vi vektlegger rask og god service. 

Fair Play Bygg Rogaland

Tips til Fair Play Bygg Rogaland: fred@fpbr.no Fred Sherling 916 73 383  http://www.fairplaybyggrogaland.no/ 

Lukk meny