Fellesskap er styrke

Tariffrevisjonen 2022

Hei.
Nå er det deres tur til å forandre overenskomstene våre.
Forslag kan hver og en komme med til deres tillitsvalgte/klubbleder
eller oss i avdelingen.
Studer hefte du holder i hånden å se om det er noen saker du mener
bør gjøres noe med. Lag et forslag og send det inn til oss.
Gjør du det så er du med og forandrer din arbeidssituasjon til det
bedre.
Ta diskusjonen med dine kollegaer! Det kan gjøre en forskjell.
Frist for å sende inn forslag til oss i avdelingen er FREDAG 1.OKTOBER
2021.
Dette kan fort bli et bra oppgjør.
NB! Benytt muligheten din.
Hilse oss i Fellesforbundet avd.730-Stavanger.

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/partiene-svarer-2021/

https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/tariffoppgjoret-2022/

Koronasituasjonen: Link til Fellesforbundet. Her legger vi ut informasjon fra Fellesforbundet

Økonomiske bekymringer? Sjekk LOfavør sin side! 

Fellesforbundet avd.730-Stavanger organiserer medlemmer innen alle byggfag og byggeindustrien, både til lands og offshore, glassfaget, gartneri, jordbruk og havbruk. Organisasjonsområdet er kommunene: Stavanger, Sola, Randaberg, Strand, Kvitsøy og Hjelmeland. Foreningen kan gi deg juridisk bistand i tvistesaker knyttet til ditt medlemskap.      Vi vektlegger rask og god service. 

Fair Play Bygg Rogaland

Tips til Fair Play Bygg Rogaland: fred@fpbr.no Fred Sherling 916 73 383  http://www.fairplaybyggrogaland.no/ 

Lukk meny