Fellesskap er styrke

Det lønner seg å bli medlem!

” Det lønner seg å bli medlem “

 

Pawel Piotr ble medlem i Fellesforbundet i 2008. Han ble også valgt som tillitsvalgt i Protan Entreprenør AS. Pawel har ambisjoner om å være prosjektleder og akkurat nå holder han på med å ta mesterbrev i ledelse og økonomi. Som medlem i Fellesforbundet får han dekket store deler av utdannelseskostnader av Lo fond. Resten blir dekket av bedriften.

 

Pawel Piotr Czynsz  –  ” Jeg kom til Norge i 2007, allerede i 2008 begynte jeg med norsk kurs. Planen var å bli noe. Uten språk er det veldig vanskelig. I 2008 fikk jeg BAS stilling i bedriften, og i 2017 har jeg tatt fagbrev. Dette lønnet seg blant annet med 10 kroner ekstra per time. Fagbrevet kostet meg ingenting.

Nå tar jeg mesterbrev og planlegger å være prosjektleder i framtiden. Det er også gratis. Fellesforbundet betaler for 50 % av utgiftene og arbeidsgiver dekker resten.

Det er veldig enkelt å søke om Lo stipend. Det er 10 minutter med arbeid, og alt kan gjøres gjennom LO sin nettside. En uke etter søknad fikk jeg svaret. Uten stress og noe som helst problemer.

“Hvor der er en vilje, er der en vei ” man trenger kun noen som veilede deg og viser veien. I mitt tilfelle har Avd 730 hjulpet meg med dette. Medlemskap i Fellesforbundet har gitt meg mulighet til å ta videreutdannelse uten å betale en krone.”

 

Mange av Fellesforbundets medlemmer har rett på støtte fra LOs utdanningsfond når de skal ta etter- og videreutdanning eller kortere kurs. Hvis du skal ta fagbrev som praksiskandidat får du også støtte til å dekke utgifter. For å søke om støtte fra Utdanningsfondet må du på søknadstidspunktet ha vært medlem sammenhengende de siste tre årene. Hvis du skal søke om støtte til allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidatkurs (etter § 3.5 i opplæringsloven) må du ha ett års sammenhengende medlemskap. Det gjelder også hvis du skal ta lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler i regi av Arbeiderbevegelsens Opplysningsforbund (AOF).

Les mer om LOs utdanningsfond og hvordan du søker her:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/los-utdanningsfond/

                                                                 Tariffoppgjøret 2020

             Tariffoppgjøret 2020 er i gang. Her finner informasjon om oppgjøret. Finn ut når din tariffavtale skal forhandles.  Tariff 2020

             Les veiledning for avdelinger og klubber her

Koronasituasjonen: Link til Fellesforbundet. Her legger vi ut informasjon fra Fellesforbundet

Økonomiske bekymringer? Sjekk LOfavør sin side! 

Fellesforbundet avd.730-Stavanger organiserer medlemmer innen alle byggfag og byggeindustrien, både til lands og offshore, glassfaget, gartneri, jordbruk og havbruk. Organisasjonsområdet er kommunene: Stavanger, Sola, Randaberg, Strand, Kvitsøy og Hjelmeland. Foreningen kan gi deg juridisk bistand i tvistesaker knyttet til ditt medlemskap.      Vi vektlegger rask og god service. 

Fair Play Bygg Rogaland

Tips til Fair Play Bygg Rogaland: fred@fpbr.no Fred Sherling 916 73 383  http://www.fairplaybyggrogaland.no/ 

Lukk meny